Trondheim Gestaltsenter

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innenfor den humanistiske psykologien som ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg.

”Forandringens parakoks” er at jo mer jeg prøver å bli noe annet enn det jeg faktisk er, jo mer fastlåst blir jeg. I motsatt fall erfarer jeg at når jeg kan akseptere meg selv som jeg er, blir endring mulig for meg.

Bevisstgjøring skapes gjennom samtaler og eksperimenter, det vil si at terapeuten kan foreslå øvelser for å hjelpe klienten i å bringe klarhet i sine opplevelser. I terapien involverer vi hele menneske ved at vi fokusere på hva som skjer både i tanker, kropp og følelser.

Metodene brukes i til egenutvikling, ved kriser og til bearbeidelse av tidligere vanskelige opplevelser.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Gestaltterapi  har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.