Trondheim Gestaltsenter

Om

Gunn Helen Stieng

Jeg har arbeidet som gestaltterapeut i Trondheim siden 2004 og ble uteksaminert fra Norsk gestaltinstitutt (NGI) http://gestalt.no i 2006.

I tillegg til den 4-årige utdannelsen som gestaltterapeut, har jeg også tatt to år etterutdanning ved samme sted. Høsten 2019 fullførte jeg også veilederutdanning ved NGI. 8 år med studier på Norsk gestaltinstitutt og mange timer i egenterapi og veiledning på egen praksis, har gjort meg til en trygg person som tør å gå i tette relasjoner med andre.

I de senere årene har jeg deltatt i mange workshops med internasjonalt kjente gestaltterapeuter og blant annet og trent med blant annet Bob & Rita Resnick i parterapi. http://gatla.org

Jeg er i et fagnettverk med andre praktiserende gestaltterapeuter i Trøndelag: http://gestalttrondelag.com 

Jeg  er valgt inn i styret for Norsk gestaltterapeut forening for 2 år (2018-2020). https://ngfo.no

Jeg er opprinnelig utdannet lærer og veileder og har et hovedfag (mastergrad) i rådgivningspedagogikk fra NTNU i 1987. Siden da har jeg jobbet som forsker, opplæringsleder og endringskonsulent. Jeg har også vært leder, men har i mange år nå drevet med ”lederstøtte”; coaching og veiledning i ulike organisasjoner.

 

Jeg har erfart at Gestatterapi er en god metode hvis du:NGF-logo-fin_medium

  • Sliter eller føler at du sitter fast i en relasjon, enten privat eller på jobb.
  • Har behov for å styrke sin selvfølelse eller bedre din oppfatning av deg selv
  • Når det er noe som ”skurrer” eller ikke stemmer i livet
  • Når du trenger å være tydelig på egne behov og bli den du er, ikke den som andre ønsker at du skal være

Det er du som bestemmer hva du vil snakke om. Min oppgave er å følge deg gjennom å være åpen, lyttende, støttende og oppmerksomt til stede i meg selv og i kontakten mellom deg og meg. Jeg tror på at relasjonen mellom terapeut og klient er helende i seg selv. Møtet mellom et jeg og et du er essensielt og svaret ligger i mellom oss og det vi klarer å skape sammen, i dialogen.

 

Informasjonsvideo om gestaltterapi