Trondheim Gestaltsenter

Coaching/ Veiledning

Coaching/ Veiledning kan gi økt selvinnsikt.

Ved å kjenne deg selv og dine verdier vil du bli tydeligere for deg selv og overfor dine omgivelser (kolleger, venner, familie). I likhet med gestaltterapi bygger coaching/veiledning på en erkjennelse av at mennesket selv er ansvarlig for sine valg og sine handlinger.

Du kan lære å verdsette deg selv og dine ressurser ved å rette din oppmerksomhet mot hele deg – dine tanker, følelser og kroppsfornemmelser. I veilednings/coachingprosessen er vi to likeverdige parter som jobber i et gjensidig felt.

Du er eksperten på ditt liv, du vet hvor ditt potensiale ligger. Coachens jobb er å hjelpe deg å avdekke potensialet og støtte deg gjennom prosessen til en ønsket handling/endring