Trondheim Gestaltsenter

Parterapi

Gestaltmetoden i parterapi fokuserer på prosessen mellom dere som par.

Som parterapeut er jeg opptatt av dialogen mellom dere, hvordan dere relaterer dere til hverandre og hvordan dere klarer å skape gjensidighet i relasjonen.

Parterapi er nyttig for dere som er villige til å gjøre den jobben som skal til for å forstå hverandre, villige til å endre samhandlingsmønstre som fungerer dårlig for dere som par og forstå mer hva som skjer i mellom dere; enten dere vil fortsette sammen, eller ta farvel.